Annual Days

Samvidhan Divas 26 November 2020
Note: M.S.Ayurved College Gondia Bharatiya Samvidhan divas sohala
Note: M.S.Ayurved College Gondia Bharatiya Samvidhan divas sohala
Marathi Bhasha Divas 27 February 2020
Note: Marathi divas
Note: Marathi divas
Note: ????? ???? M.S. ayurved .College Gondia
21st Foundation Day 03 January 21
Note: M.S.Ayurved College Gondia 21 anniversary sohala